Forretningsbetingelser

1. DigyPrint

Juridisk navn: Digy

– generelle vilkår og betingelser

Læs vores generelle vilkår og betingelser omhyggeligt. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for din adgang til, din brug af og de bestillinger, du afgiver på, www.digyprint.dk og mobilhjemmesiderne (samlet kaldet “hjemmesiden”) samt tilvejebringelse og salg af produkter og tjenester fra Digy og/eller dennes affilierede og/eller leverandører, som forholdene måtte kræve det (“DigyPrint”, “Digy” “vi”, “os” eller “vores”). Derudover bør du gennemgå vores Privatlivs- og cookiepolitik.

2. Kundekonto

Bestillingen i vores webshop foretages via en kundekonto. Registreringsdataene (e-mailadresse, password) opretter du ved din første bestilling. Du vil få tilsendt dit kundenummer sammen med ordrebekræftelsen for din første bestilling.

I din kundekonto finder du dine gemte data og informationer vedrørende dine bestillinger.

På produktsiderne kan du via knappen „Til huskelisten“ gemme dine individuelle produktvalg og udskrive som et uforpligtende tilbud. Hvis du er logget ind gemmes huskelisten for dig. Med knappen „Dele“ kan du generere et „direkte link“ til din produktkonfiguration og alt efter beholdning få produktet vist via dette link til den dagsaktuelle pris.

3. Aftalens indgåelse

Med præsentationen af produkterne i webshoppen giver vi dig et forpligtende tilbud om at indgå en aftale vedrørende de pågældende produkter. Du kan starte med at lægge et produkt uforpligtende i varekurven og til enhver tid kontrollere og rette dine valg, inden du afsender din forpligtende bestilling. Aftalen kommer i stand ved, at du accepterer tilbuddet ved at klikke på knappen ”Køb nu”. Der er ikke noget krav om minimumbestilling.

Vi gemmer aftaleteksten og sender dig straks bestillingsordren sammen med de almindelige salgs- og leveringsbetingelser og en vejledning om fortrydelsesret via e-mail. Du kan til enhver tid få vist og downloade de almindelige salgs- og leveringsbetingelser i deres aktuelle version på vores webshops sider. Du kan se dine tidligere bestillinger i din kundekonto. De almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som var gældende ved købet, gemmes ikke.

Sproget, som er tilgængeligt for aftalens indgåelse, er dansk.

4. Udførelse af trykordren

4.1 Krav til trykdata og trykprodukter

Trykdataene skal være i overensstemmelse med de definitioner, som resulterer fra den respektive produktside. Disse definitioner bliver til en del af aftalen.

Trykdataenes indhold eller dele samt de deraf fremstillede trykprodukter må ikke

 • krænke tredjemands rettigheder og krav, herunder især ophavsrettigheder,
 • være i strid med gældende love eller lovbestemmelser,
 • være diskriminerende eller i strid med almindelig ligebehandling,
 • være chikanerende, fornærmende, obskøn eller i anden form være upassende,
 • være af racistisk, fremmedfjendtlig, voldsforherligende, sexistisk eller anden umoralsk hhv. forfatningsfjendtlig karakter hhv. forfølge sådanne mål.

I tilfælde af en krænkelse af tredjemands rettigheder på grund af opfyldelsen af en trykordre vil du fritage os for samtlige heraf resulterende krav og skadeserstatningskrav, som gøres gældende imod os, samt for omkostningerne i forbindelse med retsforsvaret mod forelæggelse af dokumentation. Vores ret til at træde tilbage fra aftalen i henhold til pkt. 9.1 berøres ikke heraf.

4.2 Oprettelse og overførsel af trykdataene

Du har forskellige muligheder for at overføre os dine trykdata: Med et klik på knappen “Til upload af data” umiddelbart efter afgivelse af bestillingen åbner vinduet for upload af data, via hvilken du kan overføre dine trykdata. Alternativt kan du også overføre dine filer til et senere tidspunkt. Gå dertil til ordreoversigten i din kundekonto, eller brug linket i din ordrebekræftelsesmail. Du har også mulighed for at videresende et link til upload af data. Dertil kan du bruge funktionen “Dele” på websiden for upload af data. På den måde kan f.eks. også en grafiker overføre trykdataene uden at skulle have adgang til din kundekonto.

Efter at have uploadet trykdataene vælger du filens indhold og modtager derefter en tilbagemelding direkte i Dataupload om, hvorvidt dataene lever op til vores tekniske trykstandarder.

Med et klik på knappen „Afslut upload“ frigiver du dataene til tryk, og vi vil forberede dine trykdata til produktionen. Hvis du frigiver dataene til tryk, selvom du har modtaget en tilbagemelding om, at de ikke opfylder vores tekniske trykstandarder og dette kan forårsage alvorlige mangler ved trykprodukterne, bærer du risikoen for trykprodukternes mangler. Såfremt der i det følgende ikke er bestemt andet, er det ikke muligt at ændre ordrens trykdata efter frigivelsen af dataene til tryk.

Du skal overføre dine trykdata inden for en uge efter aftalens indgåelse. I tilfælde af en forsinket eller udeblevet overførsel af data gælder pkt. 9.1 i nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Alternativt til overførslen af egne trykdata kan du ved udvalgte produkter udforme trykdataene i vores webshop og tilføje dem til varekurven. Disse tildeles automatisk trykordren med bestillingens afslutning. En særskilt upload er herefter ikke længere nødvendig.

4.3 Tilvalg

4.3.1 Datakontrol

Du har mulighed for at vælge et såkaldt datatjek som betalingspligtigt tilvalg. I forbindelse med datatjekket kontrollerer vi trykdataene med henblik på deres opløsning, beskæring, dataformat og skriftintegration. Vi kontrollerer ikke trykdataene for stavefejl og satsfejl, farvegengivelse eller overholdelse af den maksimale farvepåføring på 300 %. Vi kontrollerer hverken indstillingerne for overtryk eller placeringen af false- og perforationslinjer, idet der her kan gøre sig designmæssige overvejelser gældende. Bemærk venligst, at vi ikke er ansvarlige for forhold, som ligger uden for kontrolomfanget.

4.3.2 Bestil igen

Du har mulighed indenfor to (2) år at få genproduceret tryksager, som du har bestilt tidligere, uden at du behøver at skulle overføre trykfiler påny, såfremt vi fortsat tilbyder produktet. Til dette formål arkiveres dine trykfiler hos os. Med funktionen “Bestil igen” kan du via din kundekonto udføre et uforandret eftertryk af en tidligere ordre. Trykfilerne fra den tidligere ordre anvendes så automatisk.

4.3.3 Hæfter/magasiner og kataloger

Ved bestillingen af brochurer og kataloger er det muligt for dig at vælge forsendelsen af præfabrikata til korrektur som betalingspligtigt tilvalg. I dette tilfælde påbegynder vi først produktionen, når du har bekræftet den aftalemæssige tilstand og endeligt frigiver dataene til tryk.

4.4 Udlevering af halvfabrikata

Vi stiller ingen data eller andre halvfabrikata til rådighed, som er fremkommet eller indhentet i forbindelse med vores tjenesteydelser, som f.eks. trykplader.

5. Levering og risikoovergang

5.1 Forsendelsesvej

Vi leverer udelukkende ved forsendelse; det er ikke muligt selv at foretage afhentning. Levering sker til indgangen på bygningen på den anførte leveringsadresse.

5.2 Leveringstider

Vores leveringstider retter sig efter tidspunktet for modtagelsen af trykdataene, produktionstiden og forsendelsens løbetid samt ved brug af betalingsformen forudbetaling efter tidspunktet for betalingens modtagelse. Du kan læse mere detaljeret om leveringstiderne på den respektive produktside. De arbejdsdage, der er nævnt her, er mandagtil fredag, ikke lørdag, søndag og helligdage.

5.3 Risikoovergang og transportskader

For forbrugere gælder: Hvis varer ved leveringen er behæftet med åbenlyse transportskader, skal du straks reklamere over sådanne fejl over for udbringeren og uden ugrundet ophold kontakte os, så vi hurtigt kan tilbyde dig en løsning. Hvis du undlader at foretage reklamation eller tage kontakt, får det ikke konsekvenser for dit krav ifølge loven. Du hjælper os imidlertid med at gøre egne krav gældende over for hhv. fragtføreren og transportforsikringen.

I tilfælde af transportskader gælder for erhvervsdrivende: Risikoen for varens tilfældige undergang og tilfældige forringelse overgår til dig, så snart vi har udleveret varen til den person eller institution, der er bestilt til at udføre forsendelsen.

6. Priser og betaling

6.1 Prisgyldighed, valuta

Det er priserne på bestillingstidspunktet, der er gældende. Kampagnetilbuds- og rabatkuponer kan ikke indløses efter udløbsdatoen.

Vi fakturerer købesummen i danske kroner, ligesom vi udelukkende accepterer betalinger i danske kroner.

6.2 Betalingsformer og forfald

Det er de ved bestillingen oplyste betalingsformer, der er gældende. Der foreligger ikke noget krav om at bruge en bestemt betalingsform.

Såfremt intet andet er aftalt, forfalder købesummen til betaling ved aftalens indgåelse.

Ved valg af betalingsformen forudbetaling udgør betalingsfristen to uger efter aftalens indgåelse. Du bedes være opmærksom på, at vi først starter produktionen op, når betalingen er modtaget.

7. Fakturering

7.1 Fakturering i elektronisk form

Vi fremsender fakturaen til dig efter varens forsendelse til den ved bestilling oplyste e-mailadresse i elektronisk form i filformatet PDF. Du kan også tjekke fakturaer på din kundekonto. Der foretages ikke fakturering i papirform.

7.2 Ydelsesmodtager

Fakturaer udstedes lydende på det navn, der ved bestilling er blevet oplyst på ydelsesmodtageren. Ønsker om senere ændringer, der ikke skyldes forkert overførsel af adressen, kan ikke imødekommes. Der er derfor ikke muligt at foretage omskrivning til en anden fakturamodtager.

7.3 Leverancer inden for EU

Der beregnes moms med den procentsats der gælder for det land, til hvilket varen leveres.

Virksomheder, som har et gyldigt momsnummer (CVR/SE-nummer med landekode foran) for det land, til hvilket varen leveres, får en faktura på nettobeløbet uden moms.

Oplyser du som erhvervsdrivende ved leverancer inden for EU et ugyldigt momsnummer, uden at vi som ordretager selv under iagttagelse af god forretningsskik ikke har kunnet gennemskue dette, skylder du os at betale den til enhver tid gældende momssats af det på fakturaen viste nettobeløb. Risikoen for manglende mulighed for at kontrollere momsnummeret bærer du som kunde, for så vidt dette beror på forhold, som ikke kan tilregnes os. I så fald er vi alt efter, hvad du måtte vælge, berettiget til at udføre leverancen med fakturering af moms eller til først at fortsætte med ekspeditionen af ordren, når det har været muligt at indhente en kvalificeret bekræftelse på, at det af dig oplyste momsnummer er gyldigt.

8. Ophævelsesforbehold, kundespærring

8.1 Ophævelse af aftalen

Vi forbeholder os ret til at hæve aftalen, hvis

 • du trods en rykker på e-mail er bagud med at fremsende dine trykfiler,
 • du trods en rykker på e-mail er i mora med betaling af købesummen,
 • trykfilerne ikke opfylder til de i pkt. 4.1 fastsatte krav,
 • der er begrundet mistanke om, at trykordren afgives på vegne af en forbudt organisation eller en sanktioneret reel eller juridisk person (CFSP-sanktionslister)
 • udførelse af trykordren er i strid med vores virksomhedsfilosofi og vores værdier, som du finder i vores virksomhedsbeskrivelse,
 • dit bestilte produkt ikke er tilgængelig, fordi vores pålidelige leverandør(er), af årsager som vi ikke har kontrol over, ikke leverer til os, selvom der foreligger en bindende leveringsaftale mellem os og de involverede leverandører. I dette tilfælde sender vi omgående en meddelelse til dig og tilbagebetaler alle allerede foretagne betalinger,
 • der indtræder hændelser, som, uden at vi har indflydelse herpå, vanskeliggør eller i længere tid (længere end 4 uger) forhindrer en levering betydeligt pga. de nedenfor nævnte grunde. I dette tilfælde sender vi omgående en meddelelse til dig og tilbagebetaler alle allerede foretagne betalinger. Samtidig har du selvfølgelig ret til at træde tilbage fra aftalen.
  • Uforudsete, uundgåelige hændelser i form af force majeure  som fx optøjer, strejke, krig, brand, naturkatastrofer, epidemier, mangel på energi eller råvarer.
  • Uforudsete driftsforstyrrelser hos os eller vores leverandører
  • Uforudsete foranstaltninger fra myndigheders side og/eller forhindringer på grund af nationale eller internationale regler
  • Uforudsete betydelige vanskeligheder med at få tilladelser, især til import og eksport

Ansvarsbestemmelserne under punkt 12 gælder fortsat.

8.2 Spærring af kundekontoen

Vi forbeholder os ret til at spærre din kundekonto permanent for fremtidige bestillinger, hvis der foreligger kvalificeret mistanke om, at hhv. trykdataene eller det trykte materiale indeholder forbudt indhold som anført i pkt. 4.1, stk. 2, eller trykordren er afgivet på vegne af en forbudt organisation. Ordningen ifølge pkt. 4.1, stk. 3, berøres ikke heraf

9. Ejendomsforbehold

Varen forbliver vores ejendom, indtil betaling er sket fuldt ud.

For erhvervsdrivende gælder supplerende: Vi forbeholder os ejendomsretten til varen, indtil alle fordringer inden for rammerne af en løbende forretningsforbindelse er betalt i fuldt omfang. Du må gerne sælge den af forbeholdet omfattede vare videre inden for rammerne af regulær forretningsvirksomhed; samtlige fordringer, der måtte opstå ved dette videresalg, overdrager du – uafhængigt af, om den af forbeholdet omfattede vare forbindes eller sammenblandes med en ny ting. Du er stadig bemyndiget til at opkræve fordringerne, men vi har dog også lov til selv at opkræve fordringer, for så vidt du ikke lever op til dine betalingsforpligtelser.

10. Ansvar

For ansvar på grundlag af skader, der er forvoldt af os, vores juridiske repræsentanter eller medhjælpere, hæfter vi altid i ubegrænset omfang

 • ved tilskadekomst i relation til liv, legeme eller helbred,
 • ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse,
 • ved garantiløfter, såfremt det måtte være aftalt,
 • over for forbrugere.

Ved krænkelse af kardinalpligter ved let uagtsomhed fra vores, vores juridiske repræsentanters eller medhjælperes side er omfanget af hæftelsen begrænset til den skade, der måtte forudses ved aftalens indgåelse, idet sådan skade typisk må kunne påregnes at indtræde. Kardinalpligter er væsentlige aftalemæssige forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet først har muliggjort regulær gennemførelse af aftalen og hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt må kunne gå ud fra.

I øvrigt er erstatningskrav udelukket.

Ansvaret for de overførte data (trykdata, adressedata til personalisering af produkter, faktura- og leveringsadresser) ligger udelukkende og fuldstændigt hos dig som ordregiver. Vi kan ikke overtage nogen garanti for den indholdsmæssige korrekthed af de oven nævnte data.

I tilfælde af en krænkelse af tredjemands rettigheder på grund af opfyldelsen af en ordre vil du fritage os for samtlige heraf resulterende krav og skadeserstatningskrav, som gøres gældende imod os, samt for omkostningerne i forbindelse med retsforsvaret mod forelæggelse af dokumentation. Dette gælder især for, hvis de i ciffer 4.1 nævnte trykstandarder ikke overholdes eller hvis du ikke er berettiget til at anvende de overførte adressedata. Vores ret til at træde tilbage fra aftalen i henhold til pkt. 9.1 berøres ikke heraf.

11. Ophavsret

Hvis vi inden for ordrens rammer udfører designopgaver, er de værker (skitser, udkast, forstadier til produkter, trykt materiale etc.) beskyttet ved ophavsret. Vi indrømmer dig en simpel, ikke-eksklusiv og ikke-tidsbegrænset ret til at anvende disse i det ved aftalens aftalte omfang og i det ved aftalen aftalte øjemed. Du kan bruge de beskyttede værker til at udforme egne trykforlæg, for så vidt vi står for trykningen. For at opnå videregående brugsrettigheder, især ret til mangfoldiggørelse, udbredelse, offentliggørelse, senderet og ret til videregivelse via billed- og lydmedier, er det påkrævet med særskilt skriftlig aftale, medmindre det er omfattet af det formål, der er aftalt ved aftalen.

12. Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER DigyPRINT ELLER DETS LICENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE ELLER BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER FOR NOGEN AF DEM ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER FOR SKADER SOM FØLGE AF TAB AF BRUG , DATA ELLER PROFIT, UANSET OM DigyPRINT ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SKADER, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF HJEMMESIDEN ELLER MANGLENDE LEVERING AF PRODUKTER ELLER TJENESTER, DU BESTILLER FRA DigyPRINT ELLER DETS AFFILIEREDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, SKADER SOM FØLGE AF FEJL, UDELADELSER, VIRUS, FORSINKELSER, ELLER AFBRYDELSE AF SERVICE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER DigyPRINT ANSVARLIG ELLER HÆFTER FOR SKADER ELLER FØLGER AF ELLER RELATERET TIL DIN UPASSENDE ELLER UAUTORISEREDE BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER DENS INDHOLD ELLER AF DE PRODUKTER ELLER TJENESTER, VI TILBYDER. HVIS DU BOR I ET LAND ELLER EN STAT, DER IKKE TILLADER NOGEN AF DE FOREGÅENDE UDELUKKELSER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNINGER ELLER NOGEN AF ANSVARSFRASKRIVELSERNE I OVENSTÅENDE AFSNIT, GÆLDER SÅDANNE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER IKKE FOR DIG, MEN KUN I DET OMFANG SÅDANNE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER IKKE ER TILLADT. I SÅDANNE TILFÆLDE BEGRÆNSES DISSE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER I DET STØRSTE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.